«Арт-техніка колаж як засіб підвищення фахової компетентності педагога».

27.Січ.2020
«Арт-техніка колаж як засіб підвищення фахової компетентності педагога».

      Колаж (від французької – collage – «наклеювання») – сполучення абсолютно різнорідних матеріалів, які гармонійно доповнюють один одного, розташовуючись не тільки в площині, а й в обсязі, і утворюють композиційну єдність, що виражає емоційну ідею художнього твору.      Арт-техніка “колаж”, на відміну від образотворчих форм арт-терапії, дає час на міркування, можливість змінити композицію, переставити компоненти місцями, спробувавши стільки варіантів, скільки необхідно. Готові зображення дозволяють структурувати експресивний процес, стимулюючи символоутворення й усвідомлення. Конкретність матеріалу дозволяє перебороти страх перед невизначеністю вільної творчої активності, сумніви у власних художніх здібностях Крім того, ця техніка “ощадлива” за часом, не вимагає великих витрат на матеріали, дуже наочна і несе як терапевтичний ефект, так і надає можливості для діагностики.

         Як засіб підвищення фахової компетентності арт-техніка колаж – потужний засіб впливу на самооцінку особистості та її самоідентифікацію. Він є інструментом дослідження та гармонізації внутрішнього світу людини, що дає змогу створити оптимальні умови для переходу свідомості фахівця на вищий рівень розвитку, мобілізації прихованих резервів особистості та розгортання свідомої діяльності з перетворення своєї духовної та професійної сфери.

     Використання арт-техніки колаж у роботі з педагогами надає можливість:

  • визначити психологічний стан кожного педагога та виявити його переживання. 
  • зняти втому та напруження, зменшити тривожність, поліпшити настрій;
  • створити атмосферу довіри та інтересу до самопізнання в групі, що сприяє емпатії, усвідомленню своїх партнерів, їхньої поведінки та соціальних ролей;
  • розвивати художні здібності та адаптаційні можливості, вміння аналізувати результати власної творчості; підвищити самооцінку особистості;
  • зорієнтувати педагогів на інсайт (І́нсайт (від англ. insight — проникливість, проникнення в суть, розуміння, осяяння, раптова здогадка, прозріння);
  • усвідомити й інтегрувати отриманий досвід;
  • відчути задоволення, що виникає внаслідок прояву прихованих талантів;
  • пропрацювати думки та почуття, які людина звикла придушувати – іноді лише невербальні засоби дають змогу проявитися сильним переживанням;
  • дати соціально прийнятий вихід агресивності та напруженню.                             Активно та продуктивно пройшов майстер-клас з педагогами по створенню “Колажу мети”. Де кожен зміг замислитися над своєю метою та мрією.
Галерея зображень